Person Logo
Home   About Guest Book Updates Links Site Map Settings Help Type40
Person Search
  Name:   People Roles Sounds like (beta)
  Date:   (e.g. mm/dd)

Person List

People
 
 

Person List

Search for:
DOB/DOD: 12 May
Person Search:

Page:
# Name  
 1  Abrams, Aaron  (12 May 1978-)  
 2  Akerman, Malin  (12 May 1978-)  
 3  Anders, Luana  (12 May 1938-21 Jul 1996)  
 4  Bacharach, Burt  (12 May 1928-)  
 5  Baird, Harry  (12 May 1931-13 Feb 2005)  
 6  Baldwin, Stephen  (12 May 1966-)  
 7  Barclay, John  (12 May 1892-21 Nov 1978)  
 8  Bell, Brendyn  (12 May 1994-)  
 9  Belmore, Lionel  (12 May 1867-30 Jan 1953)  
 10  Beregi Jr, Oscar  (12 May 1918-1 Nov 1976)  
 11  Biggs, Jason  (12 May 1978-)  
 12  Bookston, Alex  (12 May 1919-21 Jan 2003)  
 13  Boxleitner, Bruce  (12 May 1950-)  
 14  Boyd, Philip  (12 May 1975-)  
 15  Boyd, Phillip  (12 May 1975-)  
 16  Brown, Joe David  (12 May 1915-22 Apr 1976)  
 17  Bullock, Jim  (12 Aug 1923-12 May 2000)  
 18  Burns, Bob  (12 May 1935-)  
 19  Byrne, Gabriel  (12 May 1950-)  
 20  Carlin, George
    AKA: Carlin, George Dennis
 (12 May 1937-22 Jun 2008)  
 21  Carlson, Linda  (12 May 1945-)  
 22  Charteris, Leslie  (12 May 1907-15 Apr 1993)  
 23  Cliff, John  (26 Nov 1918-12 May 2001)  
 24  Crouse, Lindsay  (12 May 1948-)  
 25  Dano, Linda  (12 May 1943-)  
 26  Delfosse, Raoul  (12 May 1924-)  
 27  Donaldon, Gregory  (12 May 1973-)  
 28  Donaldson, Gregory  (12 May 1973-)  
 29  Dury, Ian  (12 May 1942-27 Mar 2000)  
 30  Estevez, Emilio  (12 May 1962-)  
 31  Fubuki, Jun  (12 May 1952-)  
 32  Gerringer, Robert  (12 May 1926-8 Nov 1989)  
 33  Goldenberg, Harvey J  (12 May 1940-)  
 34  Grace, April  (12 May 1962-)  
 35  Greist, Kim  (12 May 1958-)  
 36  Hawk, Tony  (12 May 1968-)  
 37  Henson, Nicky  (12 May 1945-)  
 38  Hepburn, Katharine  (12 May 1907-29 Jun 2003)  
 39  Hoffman, Philip  (12 May 1954-)  
 40  Hood, Gavin  (12 May 1963-)  
 41  Hyde-White, Wilfrid  (12 May 1903-6 May 1991)  
 42  Igus, Darrow  (12 May 1948-)  
 43  Ihnat, Steve  (7 Aug 1934-12 May 1972)  
 44  Jones, Paul  (12 May 1968-)  
 45  Jordan, Judy  (12 May 1940-13 Sep 2001)  
 46  Kay, Norman  (5 Jan 1929-12 May 2001)  
 47  Kestelman, Sara  (12 May 1944-)  
 48  Kostyuk, Taras  (12 May 1973-)  
 49  Lauren, Marisa  (12 May 1980-)  
 50  Lipman, David  (12 May 1938-)  
 51  Lubin, Arthur  (25 Jul 1898-12 May 1995)  
 52  MacInnis, Jimmy  (12 May 1982-)  
 53  Maitland, Beth  (12 May 1958-)  
 54  Marr, Richard  (12 May 1928-18 Dec 1984)  
 55  Martín, Daniel  (12 May 1935-)  
 56  Mathis, Samantha  (12 May 1970-)  
 57  Mayer, Jerry  (12 May 1941-3 Feb 2003)  
 58  McCulloch, Bruce  (12 May 1961-)  
 59  Mikuska, Drew  (12 May 1994-)  
 60  Mills, Royce  (12 May 1942-)  
 61  Montana, Lenny  (13 Mar 1926-12 May 1992)  
 62  Mowat, Farley  (12 May 1921-)  
 63  Nagasawa, Nao  (12 May 1971-)  
 64  Newman, Daniel  (12 May 1976-)  
 65  Nyman, Ron  (12 May 1924-16 Sep 2000)  
 66  O'Duill, Brendan  (Unknown-12 May 2006)  
 67  Oliver, Rafael Antonio
    AKA: Antonio, Raphael
 (12 May 1958-)  
 68  Oliver, Rafael Antonio
    AKA: Antonio, Rafael
 (12 May 1958-)  
 69  Park-Lincoln, Lar  (12 May 1961-)  
 70  Pierson, Frank  (12 May 1925-)  
 71  Raggio, Lisa  (12 May 1953-)  
 72  Reed, Robert  (19 Oct 1932-12 May 1992)  
 73  Rhames, Ving  (12 May 1959-)  
 74  Riehle, Richard  (12 May 1948-)  
 75  Roth, Lillian  (13 Dec 1910-12 May 1980)  
 76  Rowe, Hansford  (12 May 1924-)  
 77  Salett, Peter  (12 May 1969-)  
 78  Santon, Penny  (2 Sep 1916-12 May 1999)  
 79  Searle, Humphrey  (26 Aug 1915-12 May 1982)  
 80  Singer, Eric  (12 May 1958-)  
 81  Sloan, Amy  (12 May 1978-)  
 82  Smith, Howard K  (12 May 1914-15 Feb 2002)  
 83  So, Lina  (12 May 1983-)  
 84  St Clement, Pam  (12 May 1942-)  
 85  Stout, Paul  (12 May 1972-)  
 86  Sturgess, Matthew  (12 May 1971-)  
 87  Swan, Billy  (12 May 1942-)  
 88  Tate, Catherine  (12 May 1968-)  
 89  Unger, Deborah Kara  (12 May 1963-)  
 90  VanCamp, Emily  (12 May 1986-)  
 91  Walters, Thorley  (12 May 1913-6 Jul 1991)  
 92  Weigel, Helene  (12 May 1900-6 May 1971)  
 93  Weisser, Morgan  (12 May 1971-)  
 94  Wheaton, Amy  (12 May 1978-)  
 95  Williams, Vanessa  (12 May 1963-)  
 96  Wong, Anthony  (12 May 1965-)  
 97  Yamaguchi, Mayumi  (12 May 1975-)  
 98  Yamamoto, Ren  (12 May 1930-17 Jun 2003)  
 99  Yoo, Aaron  (12 May 1979-)  
 100  Ziegler, Ronald L  (12 May 1939-10 Feb 2003)  
 
Total Records Found: 101  
Page:

Return to last page


  This site is written and maintained by Type40 Web Design
Location White