Person Logo
Home   About Guest Book Updates Links Site Map Settings Help Type40
Person Search
  Name:   People Roles Sounds like (beta)
  Date:   (e.g. mm/dd)

Person List

People
 
 

Person List

Search for:
DOB/DOD: 25 May
Person Search:

Page:
# Name  
 1  Aikawa, Kinya  (25 May 1934-)  
 2  Akins, Claude  (25 May 1918-27 Jan 1994)  
 3  Allen, Jack  (23 Oct 1907-25 May 1995)  
 4  Allred, Corbin  (25 May 1979-)  
 5  Andres, Brandi  (25 May 1973-)  
 6  Barton, Charles  (25 May 1902-5 Dec 1981)  
 7  Benyaer, Michael  (25 May 1970-)  
 8  Blake, Larry J  (24 Apr 1914-25 May 1982)  
 9  Borlenghi, Matthew  (25 May 1967-)  
 10  Bowen, Roger  (25 May 1932-16 Feb 1996)  
 11  Brooke, Hillary  (8 Sep 1914-25 May 1999)  
 12  Calvin, Henry  (25 May 1918-6 Oct 1975)  
 13  Carr, Tim  (25 May 1976-)  
 14  Carter, Dixie  (25 May 1939-)  
 15  Carver, Randall  (25 May 1946-)  
 16  Castillo, Alex  (25 May 1969-)  
 17  Chase, Melody  (25 May 1968-)  
 18  Chye, Kee Thuan  (25 May 1954-)  
 19  Clay, Nicholas  (18 Sep 1946-25 May 2000)  
 20  Cochran, Steve  (25 May 1917-15 Jun 1965)  
 21  Colmans, Edward  (31 Aug 1908-25 May 1977)  
 22  Coombs, Pat  (27 Aug 1926-25 May 2002)  
 23  Cormier, Sean Paul  (25 May 1976-)  
 24  Craig, Eli  (25 May 1972-)  
 25  D'Arbanville, Patti  (25 May 1951-)  
 26  de Marney, Terence  (1 Mar 1909-25 May 1971)  
 27  de Marney, Terence  (1 Mar 1909-25 May 1971)  
 28  de Marney, Terence  (1 Mar 1909-25 May 1971)  
 29  de Marney, Terence  (1 Mar 1909-25 May 1971)  
 30  de Marney, Terence  (1 Mar 1909-25 May 1971)  
 31  de Marney, Terence  (1 Mar 1909-25 May 1971)  
 32  De Rosa, Francesco  (25 May 1952-2 Dec 2004)  
 33  Deacon, Eric  (25 May 1950-)  
 34  Diol, Susan  (25 May 1964-)  
 35  Doran, Johnny  (25 May 1962-)  
 36  Downs, Dermott  (25 May 1962-)  
 37  Dunne, John Gregory  (25 May 1932-30 Dec 2003)  
 38  Fitz, Erica  (25 May 1942-)  
 39  Foreman, Lorraine  (25 May 1929-)  
 40  Foyt IV, A J  (25 May 1984-)  
 41  Funny, Dennis  (25 May 1967-)  
 42  Gabriel, John  (25 May 1931-)  
 43  Gale, Bob  (25 May 1951-)  
 44  Gibbons, Robert  (25 May 1918-21 Feb 1977)  
 45  Gillette, Katie  (25 May 1975-)  
 46  Godwin, Alicia  (25 May 1988-)  
 47  Granath, Tiffany  (25 May 1968-)  
 48  Heche, Anne  (25 May 1969-)  
 49  Heidrick, Brandy  (25 May 1982-)  
 50  Henry, Justin  (25 May 1971-)  
 51  Heylen, Syd  (25 May 1922-4 Dec 1996)  
 52  Hill, Lauryn  (25 May 1975-)  
 53  Horn, Leonard  (1 Aug 1926-25 May 1975)  
 54  Hunter, Henry  (9 Oct 1907-25 May 1985)  
 55  Jinaro, Jossara  (25 May 1973-)  
 56  Kamei, Yoshiko  (25 May 1967-)  
 57  Kater, David  (25 May 1975-)  
 58  Kennedy, Graham  (15 Feb 1934-25 May 2005)  
 59  Kennedy, Jamie  (25 May 1970-)  
 60  Kerner, Jeannette  (11 Feb 1916-25 May 2001)  
 61  Kinsella, WP  (25 May 1935-)  
 62  Kirby, Michael  (20 Feb 1925-25 May 2002)  
 63  Kitchens, Colin Michael  (25 May 1947-)  
 64  Kobayashi, Ai
    AKA: 小林 愛
 (25 May 1973-)  
 65  Kosugi, Shane  (25 May 1976-)  
 66  Laidlaw, Ethan  (25 Nov 1899-25 May 1963)  
 67  Lederer, Francis  (6 Nov 1899-25 May 2000)  
 68  Lockwood, Vera  (25 May 1917-28 Jul 2000)  
 69  Luddy, Barbara  (25 May 1908-1 Apr 1979)  
 70  Ludlum, Robert  (25 May 1927-12 Mar 2001)  
 71  Malleson, Miles  (25 May 1888-15 Mar 1969)  
 72  Marshall, Neil  (25 May 1970-)  
 73  Martin, Demetri  (25 May 1973-)  
 74  McKellen, Ian  (25 May 1939-)  
 75  McLeod-Riera, Maisy  (25 May 1999-)  
 76  Murphy, Cillian  (25 May 1976-)  
 77  Myers, Mike  (25 May 1963-)  
 78  Ohmer, Tom  (25 May 1956-)  
 79  O'Malley, Daragh  (25 May 1954-)  
 80  O'Morrison, Kevin  (25 May 1916-)  
 81  Oz, Frank  (25 May 1944-)  
 82  Phoenix, Tim  (25 May 1976-)  
 83  Pope, Kris  (25 May 1976-)  
 84  Reitman, Joe  (25 May 1968-)  
 85  Reitman, Joseph D  (25 May 1968-)  
 86  Sakai, Stan  (25 May 1953-)  
 87  Santacroce, Mary Nell  (25 May 1918-17 Feb 1999)  
 88  Seiler, Tom  (25 May 1949-)  
 89  Sellecca, Connie  (25 May 1955-)  
 90  Seymour, Dan  (22 Feb 1915-25 May 1993)  
 91  Sims, Molly  (25 May 1973-)  
 92  Slayton, Bobby  (25 May 1955-)  
 93  Smith, Hillary Bailey  (25 May 1957-)  
 94  Spencer, Octavia  (25 May 1972-)  
 95  Stevenson Jr, Houseley  (25 May 1914-13 Aug 1997)  
 96  Suplee, Ethan  (25 May 1976-)  
 97  Tayback, Vic  (6 Jan 1930-25 May 1990)  
 98  Taylor, June Whitley  (26 Aug 1921-25 May 2006)  
 99  Toner, Tom  (25 May 1928-)  
 100  Uggams, Leslie  (25 May 1943-)  
 
Total Records Found: 107  
Page:

Return to last page


  This site is written and maintained by Type40 Web Design
Location White