Person Logo
Home   About Guest Book Updates Links Site Map Settings Help Type40
Person Search
  Name:   People Roles Sounds like (beta)
  Date:   (e.g. mm/dd)

Person List

People
 
 

Person List

Search for:
DOB/DOD: 30 May
Person Search:

# Name  
 1  Ackroyd, David  (30 May 1940-)  
 2  Ades, Daniel  (25 Dec 1932-30 May 1992)  
 3  Ades, Danny  (25 Dec 1932-30 May 1992)  
 4  Arnold, Bret A  (30 May 1967-)  
 5  Aurel, Dicu  (30 May 1971-)  
 6  Bascomb, Betty  (30 May 1914-15 Apr 2003)  
 7  Bashoff, Blake  (30 May 1981-)  
 8  Blanc, Mel  (30 May 1908-10 Jul 1989)  
 9  Burke, Cameron  (Unknown-30 May 1978)  
 10  Campbell, Patrick  (13 Jul 1924-30 May 2003)  
 11  Chetwynd-Hayes, R  (30 May 1919-20 Mar 2001)  
 12  Choo, Darren  (30 May 1972-)  
 13  Collingwood, Charles  (30 May 1943-)  
 14  DeFabees, Richard  (30 May 1947-18 Nov 1993)  
 15  Dullea, Keir  (30 May 1936-)  
 16  Eastman, Kevin  (30 May 1962-)  
 17  Enfield, Harry  (30 May 1961-)  
 18  Fazli, Fahim  (30 May 1966-)  
 19  Folk, Alexander  (30 May 1946-)  
 20  Fowley, Douglas  (30 May 1911-21 May 1998)  
 21  Garci, Gill  (30 May 1962-)  
 22  Gimble, Johnny  (30 May 1927-)  
 23  Glazer, Ethan  (30 May 1984-)  
 24  Gouw, Cynthia  (30 May 1963-)  
 25  Griffin, Renee  (30 May 1968-)  
 26  Griffith, Hugh  (30 May 1912-14 May 1980)  
 27  Hanada, Mitsuru  (Unknown-30 May 2005)  
 28  Hare, Doris  (1 Mar 1905-30 May 2000)  
 29  Harper, Don  (Unknown-30 May 1999)  
 30  Heawood, John  (30 May 1920-11 Dec 1995)  
 31  Heffernan, John  (30 May 1934-)  
 32  Humby, Stephen  (30 May 1978-)  
 33  Katz, Omri  (30 May 1976-)  
 34  Kennell, Ron  (30 May 1970-)  
 35  King, Cyrus  (30 May 1978-)  
 36  Kitamura, Ryuhei  (30 May 1969-)  
 37  Kugimiya, Rie  (30 May 1979-)  
 38  Lascoe, Henry  (30 May 1912-1 Sep 1964)  
 39  Lee, Ruta  (30 May 1936-)  
 40  Leeds, Peter  (30 May 1917-12 Nov 1996)  
 41  Lehman, Fred  (30 May 1956-)  
 42  Lydon, James  (30 May 1923-)  
 43  Lydon, Jimmy  (30 May 1923-)  
 44  MacRae, Meredith  (30 May 1944-14 Jul 2000)  
 45  Malone, Toby  (30 May 1978-)  
 46  Marshall, Robert Neal  (30 May 1960-)  
 47  McGinley, Ted  (30 May 1958-)  
 48  McKee, Tom  (30 May 1917-20 Jun 1960)  
 49  Meaney, Colm  (30 May 1953-)  
 50  Mellinger, Michael  (30 May 1929-17 Mar 2004)  
 51  Menzel, Idina  (30 May 1971-)  
 52  Mollen, Jenny  (30 May 1979-)  
 53  Morello, Tom  (30 May 1964-)  
 54  Newmyer, Robert F  (30 May 1956-12 Dec 2005)  
 55  Packer, Doris  (30 May 1904-31 Mar 1979)  
 56  Piller, Michael  (30 May 1948-1 Nov 2005)  
 57  Pinkins, Tonya  (30 May 1962-)  
 58  Pollard, Michael J  (30 May 1939-)  
 59  Raine, Jack  (18 May 1897-30 May 1979)  
 60  Rains, Claude  (10 Nov 1889-30 May 1967)  
 61  Redwing, Rodd  (24 Aug 1904-30 May 1971)  
 62  Rippon, Todd  (30 May 1964-)  
 63  Sayers, Gale  (30 May 1943-)  
 64  Scalise, Victor  (30 May 1974-)  
 65  Schaffner, Franklin J  (30 May 1920-2 Jul 1989)  
 66  Semple, Andrew  (30 May 1959-)  
 67  Sheppard, Mark  (30 May 1964-)  
 68  Sheppard, Mark A  (30 May 1964-)  
 69  Sirois, David  (30 May 1979-)  
 70  Smith, Alyssa  (30 May 1997-)  
 71  Souichiro, Hoshi
    AKA: 保志 総一朗
 (30 May 1972-)  
 72  Souichiro, Hoshi
    AKA: Hoshi, Souichiro
 (30 May 1972-)  
 73  Souichiro, Hoshi
    AKA: Hoshi, Souichirou
 (30 May 1972-)  
 74  Souichiro, Hoshi
    AKA: Hoshi, Soichirou
 (30 May 1972-)  
 75  Souichirou, Hoshi  (30 May 1972-)  
 76  Sterling, Robert  (13 Nov 1917-30 May 2006)  
 77  Taloa, Chris  (30 May 1973-)  
 78  Terlesky, John  (30 May 1961-)  
 79  Tobolowsky, Stephen  (30 May 1951-)  
 80  Uys, Jamie  (30 May 1921-29 Jan 1996)  
 81  Vacío, Natividad  (8 Sep 1912-30 May 1996)  
 82  Walker, Clint  (30 May 1927-)  
 83  West Jr, Joseph M  (Unknown-30 May 2005)  
 84  Wiesmeier, Lynda  (30 May 1963-)  
 85  Wilson, Dooley  (3 Apr 1894-30 May 1953)  
 
Total Records Found: 85  

Return to last page


  This site is written and maintained by Type40 Web Design
Location White