Person Logo
Home   About Guest Book Updates Links Site Map Settings Help Type40
Person Search
  Name:   People Roles Sounds like (beta)
  Date:   (e.g. mm/dd)

Person List

People
 
 

Person List

Search for:
DOB/DOD: 28 May
Person Search:

Page:
# Name  
 1  Abutbul, Alon  (28 May 1965-)  
 2  Allen, Beth  (28 May 1984-)  
 3  Allen, RG  (Unknown-28 May 1981)  
 4  Altman, William Markham  (28 May 1976-)  
 5  Anthony, Gerald  (31 Jul 1951-28 May 2004)  
 6  Ayres, Leah  (28 May 1957-)  
 7  Bailey, Laura  (28 May 1981-)  
 8  Baker, Carroll  (28 May 1931-)  
 9  Barlow, Barrymore  (28 May 1958-)  
 10  Bartold, Norman  (6 Aug 1928-28 May 1994)  
 11  Bauer, Tomm  (28 May 1982-)  
 12  Bellamy, Ava  (28 May 1986-)  
 13  Bradford, Jesse  (28 May 1979-)  
 14  Bradley, Paul  (28 May 1955-)  
 15  Brown, Faith  (28 May 1944-)  
 16  Callaghan, Calum  (28 May 1986-)  
 17  Chong, Robbi  (28 May 1965-)  
 18  Clark, Andrew  (28 May 1976-)  
 19  Cousins, Kay  (28 May 1923-20 Jan 1980)  
 20  Craggs, Vicky  (28 May 1989-)  
 21  Cross, Joseph  (28 May 1986-)  
 22  Cruz, Brandon  (28 May 1962-)  
 23  Davalos, Alexa  (28 May 1982-)  
 24  Diogene, Franco  (20 Oct 1947-28 May 2005)  
 25  Echikunwoke, Megalyn  (28 May 1983-)  
 26  Edmonson, William  (15 Oct 1902-28 May 1979)  
 27  Fleming, Ian  (28 May 1908-12 Aug 1964)  
 28  Florio, April  (28 May 1982-)  
 29  Fogerty, John  (28 May 1945-)  
 30  Gehrke, Steve  (28 May 1961-)  
 31  Gift, Roland  (28 May 1962-)  
 32  Giuliani, Rudolph W  (28 May 1944-)  
 33  Gogin, Matt  (28 May 1982-)  
 34  Grant, Salim  (28 May 1977-)  
 35  Harrower, Elizabeth  (28 May 1918-10 Dec 2003)  
 36  Hartman, Phil  (24 Sep 1948-28 May 1998)  
 37  Hernández, Wilfredo  (28 May 1950-19 Feb 1990)  
 38  Hester, Blake  (28 May 1987-)  
 39  Justman, Robert H
    AKA: Justman, Bob
 (1 Jan 1926-28 May 2008)  
 40  Justman, Robert H
    AKA: Justman, Robert
 (1 Jan 1926-28 May 2008)  
 41  Karlen, John  (28 May 1933-)  
 42  Keane, Edward  (28 May 1884-12 Oct 1959)  
 43  Keena, Monica  (28 May 1979-)  
 44  Keene, Carolyn  (5 Jul 1905-28 May 2002)  
 45  Knight, Gladys  (28 May 1944-)  
 46  Kogan, Jacob  (28 May 1995-)  
 47  Kravits, Jason  (28 May 1967-)  
 48  Kumble, Roger  (28 May 1966-)  
 49  Kuroki, Meisa  (28 May 1988-)  
 50  Lane, Richard  (28 May 1899-5 Sep 1982)  
 51  Lang, Jennings  (28 May 1915-29 May 1996)  
 52  Latt, David Michael  (28 May 1966-)  
 53  Laurence, Ashley  (28 May 1971-)  
 54  Lesser, Robert  (28 May 1938-)  
 55  Levitt, Gene  (28 May 1920-15 Nov 1999)  
 56  Lindsay, Arto  (28 May 1953-)  
 57  Locke, Sondra  (28 May 1947-)  
 58  Ludlam, Charles  (12 Apr 1943-28 May 1987)  
 59  MacLean, Peter  (2 Jan 1936-28 May 2003)  
 60  Mann, Hank  (28 May 1887-25 Nov 1971)  
 61  Markham, William  (28 May 1976-)  
 62  Martin, D'Urville  (11 Feb 1939-28 May 1984)  
 63  Massery, Luke  (28 May 1980-)  
 64  McDonald, Bruce  (28 May 1959-)  
 65  McMillan, Lisa  (28 May 1955-)  
 66  Meyer, Raoul  (28 May 1960-)  
 67  Middlemass, Frank  (28 May 1919-)  
 68  Miller, Steven A  (28 May 1981-)  
 69  Minogue, Kylie  (28 May 1968-)  
 70  Moore, Michael  (28 May 1925-)  
 71  Mustillo, Louis  (28 May 1958-)  
 72  Neustadt, Ted  (28 May 1954-)  
 73  O'Brien, Liam
    AKA: O'Brien, Liam Christopher
 (28 May 1976-)  
 74  O'Brien, Liam
    AKA: O'Brien, Christopher Liam
 (28 May 1976-)  
 75  O'Brien, Liam
    AKA: O'Brian, Liam
 (28 May 1976-)  
 76  O'Brien, Liam
    AKA: Markham, William
 (28 May 1976-)  
 77  O'Brien, Liam
    AKA: OBrien, Liam
 (28 May 1976-)  
 78  Okazaki, Bob  (3 Feb 1902-28 May 1985)  
 79  Osuna, Jess  (28 May 1933-)  
 80  Quinn, Glenn  (28 May 1970-3 Dec 2002)  
 81  Quinn, Patricia
    AKA: Stevens, Lady Patricia
 (28 May 1944-)  
 82  Ramos, Apache  (Unknown-28 May 2006)  
 83  Redglare, Rockets  (8 May 1949-28 May 2001)  
 84  Reid, Anne  (28 May 1935-)  
 85  Reincke, Heinz  (28 May 1925-)  
 86  Roberts, Roy  (19 Mar 1900-28 May 1975)  
 87  Rolf, Erik  (1 Jun 1911-28 May 1957)  
 88  Rubin, Angie  (28 May 1964-)  
 89  Rubinstein, Zelda  (28 May 1933-)  
 90  Scott, Martha  (22 Sep 1912-28 May 2003)  
 91  Smith, Gerald Oliver  (26 Jun 1892-28 May 1974)  
 92  Stanton, Brian  (28 May 1979-)  
 93  Strange, Steve  (28 May 1959-)  
 94  Strassfield, A T  (28 May 1924-27 Jul 1977)  
 95  Thorpe, Jim  (28 May 1888-28 Mar 1953)  
 96  Tochino, Yukitomo  (28 May 1952-)  
 97  Tuttle, Lurene  (29 Aug 1906-28 May 1986)  
 98  Vera, Billy  (28 May 1944-)  
 99  Vickers, Martha  (28 May 1925-2 Nov 1971)  
 100  von Franckenstein, Clement  (28 May 1944-)  
 
Total Records Found: 107  
Page:

Return to last page


  This site is written and maintained by Type40 Web Design
Location White